Grotere bedrijfszekerheid en meer sorteermogelijkheden bij schroot- en aluminiumrecycling met de STEINERT XSS® T EVO 5.0

In situaties waar bijvoorbeeld teruggewonnen, gerecycled aluminium wordt gebruikt voor de productie van nieuwe producten, moeten aluminiumfabrikanten ervoor zorgen dat hun secundaire grondstoffen een constant hoge zuiverheidsgraad hebben. Dit is een van de uitdagingen die door sorteertechnologie worden opgelost. Voor de nieuwe “EVO 5.0”-generatie van machines biedt STEINERT ook een garantie van 4 jaar op de röntgenbron en röntgensensoren. Bovendien profiteren klanten ook van voortdurende software- en hardware-updates.

Droge dichtheidssortering met behulp van röntgenstransmissie is een beproefde methode die door honderden metaalrecyclingbedrijven over de hele wereld wordt gebruikt. De sorteermachine wordt gebruikt om vrije zware metalen, aluminiumverbindingen, vrij magnesium en onderdelen van gesmeed en gegoten aluminium te scheiden van de verwerkers van het hoogwaardige materiaal aluminium. De verdere ontwikkelingen van STEINERT leveren bij de sortering nu concrete voordelen op.

Steinert EVO 5.0

De EVO 5.0-generatie met nieuwe functies

Dankzij de Multilayer Data Evaluation (MDE) is de sorteermachine in staat om nog meer onderscheidende criteria te gebruiken voor detectie dankzij objectherkenning met hoge resolutie en door parallelle classificatie uit te voeren. Complexe sorteertaken, zoals magnesiumdetectie, worden gemakkelijk opgelost. Automatische röntgencontrole en -kalibratie (AXM) van de röntgensensoren dragen bij tot een consistent hoge detectie- en sorteerkwaliteit.

Ook de hardware is verbeterd. De hoge-resolutie ventielafstand van 6,25 mm maakt een nog efficiëntere sortering van fijn materiaal tot 5 mm mogelijk. Het röntgenscangebied wordt in de nieuwe generatie machines automatisch gereinigd. Hierdoor is veel minder handmatige reiniging nodig en blijft de detectiekwaliteit op een constant hoog niveau. De garantie van 4 jaar voor de röntgenbron en de sensoren biedt bedrijfszekerheid en houdt de bedrijfskosten laag.

Downloadbaar e-book voor begeleiding bij sorteermogelijkheden

Een zogenaamde oplossingsgids kan worden gedownload als e-book om een eerste overzicht te geven van de mogelijkheden die worden geboden voor het sorteren van aluminiumschroot en andere materialen. Hoewel aluminiumschroot afkomstig is van verschillende bronnen zoals profielen en platen, bodemas van verbrandingsovens, shreddersystemen of Dense Media Separation (DMS), zijn de grove fasen van het sorteerproces vergelijkbaar: het terugwinnen van non-ferrometalen en het opwaarderen van de teruggewonnen metalen, met andere woorden, het produceren van zuivere metaalsoorten. Of het nu gaat om verwerkers van aluminiumshredders, secundaire smelterijen of verwerkers van de restproducten van afvalverbranding, allemaal vinden ze in de  e-book alle informatie die ze nodig hebben over zowel het hoofdbestanddeel van de gebruikte installaties – de STEINERT XSS T EVO 5.0 – als de daaraan voorafgaande magneettechnologie en de daaropvolgende fluorescentietechnologie. Met deze laatste technologie kunnen zuivere fracties worden verkregen van zware metalen zoals koper, messing en zink.

Aangezien aluminium steeds meer conventionele materialen, zoals staal, vervangt en voor 100% gerecycleerd kan worden, heeft dit metaal een veelbelovende toekomst. Bovendien vermindert het gebruik van secundair aluminium, ook bekend als groen aluminium, het energieverbruik bij de productie tot 90% in vergelijking met nieuw materiaal. STEINERT’s sleuteltechnologie voor energiebesparing is dus een investering in een betere toekomst.