Steinert verbetert de materiaal kwaliteiten in sorteer centra met high-tech sorteermachines

Machines van STEINERT verbeteren de sorteercapaciteit en de materiaalzuiverheid – een sleutelfactor voor de nieuwe verpakkingsvoorschriften in Duitsland en de “Green Fence” rondom China

De uitbaters van recyclagelijnen maken uitdagende tijden mee. In de eerste plaats heeft de Duitse overheid de voorschriften voor verpakking en bedrijfsafval strenger gemaakt, waardoor uitbaters verplicht worden om hogere recyclagepercentages te halen vanaf 2019. Tegelijkertijd sluit China zijn deur voor de invoer van vervuilde afvalstromen. De STEINERT Group, een specialist voor magnetische en sensor-sorteertechnologie, is klaar om aan de eisen van zijn klanten te voldoen. STEINERT stelt vooruitstrevende sorteeroplossingen voor op IFAT 2018, de belangrijkste handelsbeurs voor de recycling industrie , die van 14 tot 18 mei in München loopt.

In 1991 keurde de Duitse regering een verpakkingswetgeving goed om de toenemende vloed van kunststoffen, te stoppen. Volgens de wetgeving moeten fabrikanten die plastic verpakkingen in de handel brengen, het inzamel systeem voor afvalstoffen financieren. Daardoor kunnen recycling bedrijven de verschillende terugwinbare producten scheiden van het afval dat in gele recyclingbakken wordt gegooid. Een deel van dit afval kan gerecycleerd worden terwijl de rest wordt verbrand. Sindsdien heeft de Duitse overheid de verpakkingswetgeving zeven keer gewijzigd om deze aan te passen aan de huidige EU-wetgeving en milieu uitdagingen. De achtste wijziging zal van kracht gaan op 1 januari 2019 en vereist dat het recyclagepercentage voor plastic verpakkingen wordt verhoogd van 36 procent tot 63 procent in 2022. Dit kan worden toegeschreven aan de snelle opkomst van online handel, die een groter wordende stroom aan plastics genereert.

De wijziging vormt een uitdaging voor sommige uitbaters van sorteerlijnen, omdat hun faciliteiten plastics moeten sorteren op een schaal die de huidige mogelijkheden van hun machines overschrijdt. Deze stromen omvatten PE- en PP-films, die tot nu toe over het algemeen zijn verbrand. Om aan deze stijging het hoofd te bieden, hebben verschillende afvalverwerkingsbedrijven al aangekondigd om extra sorteerfaciliteiten te zullen bouwen. “STEINERT heeft magnetische en sensorsorteermachines in hun portfolio waarmee ze deze bedrijven vooruitstrevende technologieën kan leveren die kunnen voldoen aan de hogere recyclagepercentages van de nieuwe verpakkingswetgeving”, zegt Hendrik Beel, Managing Director bij de STEINERT Group.

Unisort Film

Blijf kalm: “Calming tunnel” voorkomt dat films tijdens het sorteren alle kanten uitvliegen.

Films gemaakt van PVC of organische materialen en landbouwkundige films hebben allemaal één moeilijk kenmerk gemeen: ze zijn moeilijk te sorteren door een machine. Deze films zijn zo licht dat ze van de sorteer transportband opstijgen, vervolgens rondvliegen en moeilijk te detecteren zijn voor camerasystemen.

Uit pure wanhoop, reduceerden veel sorteerbedrijven de bandsnelheid ver onder de standaardsnelheid van 2,8 meter per seconde – ten koste van de doorvoersnelheid en de winstgevendheid van het sorteersysteem.

STEINERT heeft een oplossing voor dit probleem bedacht: de sorteermachine UniSort Film. Het heeft een “kalmerende tunnel” – ook bekend als een AOC-systeem (actief object controle) – gemonteerd boven de transportband. Deze tunnel genereert een zachte luchtstroom die net sterk genoeg is om plastic films op de band te duwen en op hun plaats te houden. Hiermee kunnen afvalbedrijven met bandsnelheden tot 5 meter per seconde werken en de sorteercapaciteit vergroten.

Maar hoe onderscheidt het systeem verschillende soorten plastic? Het antwoord is de geavanceerde detectie-eenheid UniSort PR, die een lichtbron gebruikt om de transportband te verlichten terwijl een infrarood (NIR) camera het gereflecteerde licht registreert. STEINERT-software analyseert het spectrum van het licht om te bepalen met wat voor soort kunststof het systeem te maken heeft. Deze camera is veel effectiever dan de systemen die door concurrenten worden aangeboden. “We gebruiken een lijnscancamera die tegelijkertijd 320 meetpunten over de totale breedte van de transportband meet”, zegt Beel. “Dat is veel meer dan bij conventionele systemen, die camera’s gebruiken met een focus die tussen verschillende punten springt. Onze NIR-technologie stelt bedrijven in staat om elk uur verschillende tonnen plastic te sorteren en doet dit volautomatisch met een succespercentage tot 99 procent. “Dit resulteert in netjes gescheiden producten waarvan de kwaliteit zo hoog is dat ze opnieuw aan China kunnen worden verkocht .

UniSort Black: Operatoren kunnen voor de eerste keer zwarte kunststoffen sorteren
Tot voor kort kwamen zwarte kunststoffen meestal terecht in de restfractie voor verbranding, omdat zelfs NIR-camera’s ze niet betrouwbaar kunnen detecteren.

Dit komt omdat het pigmentdat wordt gebruikt om het plastic zwart te maken, elektromagnetische straling absorbeert in zowel de zichtbare als de infrarode golflengtegebieden.

Hierdoor zijn de machines blind voor dergelijke materialen. Gezien de stijgende recyclagepercentages moeten bedrijven echter dringend ook zwarte kunststoffen sorteren.

In reactie op deze situatie heeft STEINERT UniSort Black ontwikkeld, een sorteersysteem dat gebruik maakt van hyperspectrale beeldtechnologie. “Dankzij de extreem hoge spectrale resolutie kan de camera ook zwarte objecten detecteren die onzichtbaar zijn voor conventionele NIR-systemen”, legt Beel uit. “Het stelt exploitanten van installaties in staat om specifieke zwarte kunststoffen te sorteren” (afhankelijk van het upstream proces en het invoermateriaal). “Daardoor voldoen ze niet alleen aan de hogere recyclagepercentages van de nieuwe verpakkingsvoorschriften, ze kunnen ook netjes gescheiden waardevolle korrels produceren die ze kunnen verkopen voor recyclingdoeleinden. Op die manier kunnen ze hun investering in het systeem snel terugverdienen. “

 

De nieuwe wetgeving in Duitsland inzake bedrijfsafvalstoffen (GewAbfV) verhoogt de druk op sorteerbedrijven.

Het is echter niet alleen de verpakkingswetgeving die strenger zal worden in Duitsland, ook de wetgeving voor commercieel afval werd op 1 augustus 2017 aangescherpt.

Om ervoor te zorgen dat meer van de winsten uit commercieel, bouw- en sloopafval worden gerecycleerd, heeft de Duitse overheid de technische vereisten voor sorteerinstallaties opnieuw gedefinieerd.

Afvalverwerkingsbedrijven moeten nu hun faciliteiten tegen 1 januari 2019 opnieuw opzetten, zodat ze kunststoffen, hout, metalen en glas uit afvalmengelingen beter kunnen extraheren.

De materialen moeten dan netjes worden gescheiden en gerecycleerd. Het nieuwe sorteerpercentage is 85 procent, waarvan 30 procent gerecycleerd moet worden.

Om bedrijven in staat te stellen deze doelen te bereiken, biedt STEINERT het NIR-sorteersysteem UniSort PR aan. Op de VDMA-praktijkdagen in de buitenruimte van de IFAT-beurs presenteert STEINERT een mobiele oplossing voor afvalhoutverwerkende bedrijven die bijvoorbeeld willen voldoen aan de GewAbfV-vereisten. Het systeem is een geheel nieuwe mobiele scheider voor ferro en non-ferro metalen. Het scheidt ferro en non-ferro metalen in een vroeg stadium van het proces.

Bovendien is het mobiele systeem flexibel en kan het zonder bouwvergunning worden gebruikt.

“Veel bedrijven zijn nog steeds niet bereid om aan de strenge eisen te voldoen”, zegt Beel. Een ander doel is om verkoop op de wereldmarkt te vergroten. “China, dat vroeger een van de grootste afnemers van schroot was, heeft zijn importquota drastisch verlaagd en is geleidelijk aan het aandeel van toegestane verontreinigingen aan het verminderen. Als gevolg hiervan, krijgen bedrijven die netjes materialen van elkaar scheiden een concurrentievoordeel. “

Unisort PR

Zuivere sortering van metalen – een succesfactor voor metaalverwerkende bedrijven

Op het gebied van metaalbewerking, richt STEINERT zich op twee factoren: zuiverheid en de verwerking van fijne fracties. Ingenieurs begonnen combinaties van verschillende sensoren te gebruiken om toenemende sorteerdieptes te bereiken, lang voordat China besloot om zijn importquota voor gemengde producten te verlagen.

Een voorbeeld hiervan is de STEINERT KSS multi-sensor machine, die metalen netjes kan scheiden. De machine is een platform waarop verschillende sensoren worden gebruikt: 3D-, kleur- en inductieherkenningssystemen. De machine kan ook worden uitgerust met een vierde sensor (nabij-infrarood-, röntgenstralen- of röntgenfluorescentie-sensoren). De röntgensensor zorgt ervoor dat het systeem zware metalen kan scheiden van een fractie van lichtgewicht metalen zoals aluminium.

De herkenningssoftware ontwikkelt door Steinert is toekomstbestendig, omdat de programmeurs ervoor zorgden dat nieuwe herkenningsalgoritmen konden worden toegevoegd.
Voor metaalrecyclage biedt STEINERT de non-ferrometalenscheider STEINERT EddyC® FINES aan, zodat fijne fracties die bijvoorbeeld uit windshifters worden gewonnen, vb. niet op dure stortplaatsen moeten worden afgevoerd. Het is een sorteersysteem waarmee de scheidingsplaat nauwkeurig kan worden afgesteld, zodat zelfs non-ferrometalen uit uiterst fijne resten (korrelgroottes vanaf 0,5 millimeter) kunnen worden teruggewonnen. De UniSort Flake C van STEINERT werkt ook in het fijnkorrelige bereik en bespaart stortkosten via kleursortering van de fractie herwonnen uit de non-ferro metaalscheider. De UniSort Flake C kan verschillen in kleur detecteren, zodat deze bijvoorbeeld koper (alle tinten rood) kan scheiden en vervolgens onderscheid kan maken tussen verschillende grijstinten, zoals zink en lood.

Strengere nieuwe RAL-richtlijnen voor meststof uit organisch afval

In 2018 worden bedrijven ook met uitdagingen geconfronteerd in verband met de productie van meststoffen en bodemverbeteraars uit organisch afval. Dit is in ieder geval het geval wanneer zij hun producten promoten met het RAL-keurmerk voor compost (RAL-G2-251) – een vrijwillige productcertificering aangeboden door de Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK), die op zijn beurt is gecertificeerd door het Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL). Tot nu toe vereiste deze certificering dat fabrikanten niet meer dan 25 vierkante centimeter aan verontreinigingen in elke liter vers materiaal hadden. Op 1 juli 2018 daalt deze waarde naar 15 vierkante centimeter. Meer dan ooit zullen exploitanten van composteringsfaciliteiten dan hoogwaardige sorteersystemen nodig hebben die verontreinigingen uit het steeds meer vervuilde organische afval halen. Technologieën zoals het UniSort-sorteersysteem van STEINERT laten fabrikanten tot 99 procent bereiken bij een verwerkingscapaciteit van maximaal tien ton per uur.