Spaleck zeef van BULK .ID zorgt voor 97% rendement bij cementbedrijf CBR Gent.

CBR Gent kiest voor Spaleck zeef van BULK .ID om zijn rollenpers te beschermen en ziet zijn rendement met 12% stijgen op 1 jaar.

De basisgrondstoffen klinker en anhydriet worden per schip aangevoerd. Hoogovenslak komt van de staalindustrie. Ze worden gelost op een transportsysteem en opgevoerd naar de maalinstallatie. De maalinstallatie bestaat uit een rollenpers voor het drogen en voormalen van hoogovenslak en 2 kogelmolens voor de eindmaling. In de kogelmolen worden de verschillende componenten van het cement in een cilindervormige molen gebracht. In het eerste molencompartiment, geladen met grote stalen kogels, vindt een ruwmaling plaats. Het tweede compartiment dat geladen is met kleinere kogels voert een fijnmaling uit. De dynamische afscheider zorgt ervoor dat de korrels die de vereiste fijnheid hebben bereikt, worden getransporteerd naar één van de opslagsilo’s.

Spaleck zeef van BULK .ID beschermt rollenpers

Met de rollenpers voor het voormalen en drogen van slakken beschikt CBR Gent over een energiezuinige installatie om het voormalen van de slak te realiseren. De rollenpers is veel kwetsbaarder voor grote stukken restmetaal in vergelijking met een kogelmolen en daarom is het van belang om een goede zeefinstallatie te plaatsen voor de rollenpers. Het niet goed afzeven van deze grondstof kan een gigantische kost betekenen voor het vervangen van de rollen. Vroeger had CBR Gent een kleine zeef voor de rollenpers staan. Deze zeef kon de productiehoeveelheid van het abrasief materiaal aan 280 ton per uur niet verwerken en dit zorgde voor bijkomende rendementsbeperkingen en onderhoudskosten. Dit bracht een enorm productieverlies met zich mee en heeft geleid tot de aankoop van een nieuwe zeefinstallatie. CBR Gent heeft hiervoor de Spaleck zeef van BULK .ID gekozen. De Spaleck zeefinstallatie moet alle fracties (=klompen) die groter zijn dan 30mm uit het hoogovenslak halen om slijtage aan de rollenpers te voorkomen. Het zeefdek bestaat uit stangen met een verschillende kloofbreedte om blokkades tegen te gaan en weinig onderhoud te garanderen. De Spaleck stangenzeef bestaat uit 1 zeefdek en wordt aangedreven door 2 trilmotoren van 5,6 kW. De doelstelling bij CBR is dat elke machine een technische beschikbaarheid heeft van minimum 95%. De vorige zeef had een rendement van 85%. Met de nieuwe Spaleck zeef halen ze nu 97%.

 

BULK .ID zorgt voor een totaaloplossing op maat

“De keuze voor Spaleck was snel gemaakt. BULK .ID, vertegenwoordiger van Spaleck, was één van de enige die kon aantonen dat de Spaleck zeef bestand was tegen abrasief materiaal. Daarnaast kon BULK .ID een totaalpakket aanbieden, gaande van pre-engineering over offerte, engineering, constructiebouw, montage tot en met service. Het grote voordeel is dat er één contactpersoon is tijdens het volledige project,” zegt Thomas Teerlynck, Maintenance manager van CBR Gent. BULK .ID heeft tijdens het volledige project meegezocht naar oplossingen samen met de verschillende diensten binnen CBR om zo het beste resultaat te kunnen bereiken. Zo werd bijvoorbeeld tijdens de pre-engineering afspraken gemaakt rond veiligheid tussen onze EHQS-manager en de projectverantwoordelijke bij BULK .ID. Wat zich uitte in een goed en veilig resultaat. “Dankzij BULK .ID hebben we een groter rendement, betere technische beschikbaarheid van de zeef en de rollenpers en beduidend minder onderhoud- en reinigingskosten op jaarbasis”, aldus Thomas Teerlynck.