SPALECK: Trilgoot ActiveCLEAN biedt bescherming tegen aanbakkingen

Nieuw: ActiveCLEAN vereenvoudigt de verwerking van vochtige en kleverige materiaalstromen

Het bedrijf SPALECK, specialist in transport en zeeftechnieken, laat ook in 2017 weer van zich horen in de recyclagesector. De nieuwe ActiveCLEAN trilgoot is een echte revolutie voor de verwerking van vochtige en kleverige bulkproducten, zoals verbrandingsas. Als ‘s werelds eerste no-clean, zelfreinigend systeem garandeert de “met patent benoemde” ActiveCLEAN de bediener een maximale prestatie met nul-reinigingsprocessen. Tot nu toe mocht men elk uur ongeveer 15 minuten de productie stoppen om hun standaardtoevoergoot handmatig van de harde aanbakkingen te bevrijden. Nu neemt de ActiveCLEAN dit over – en dat tijdens een lopende productie. Dit bespaart reinigingsinspanningen en vermeerdert de productiecapaciteit van de installatie. Tegelijkertijd verbetert de ActiveCLEAN de terugwinning van kostbare grondstoffen en recycleerbare materialen doordat de nageschakelde scheidingsmachines optimaal worden gevoed. SPALECK komt daarmee zijn naam als “ideeënsmid” van de recyclagetechnologie opnieuw tegemoet.

Tijdens de verbranding van huishoudelijk afval ontstaat verbrandingsassen. Deze assen worden met water gekoeld en bevatten veel waardevolle metalen en worden door gespecialiseerde bedrijven verwerkt. Exploitanten van deze verwerkingsinstallaties zijn zich bewust van de problemen die zich voordoen bij het herwinnen van metaal zoals ijzer, tin, zink, koper of goud. Deze metalen komen voor een belangrijk deel door de onjuisteverwijdering van mobiele telefoons en elektrische apparaten via het normale huisvuil in de verbrandingsassen. Ondanks dat as een tijd lang de kans krijgt om te drogen, blijft het een vochtig product. Tijdens het transport ontstaan dus snel aanbakkingen.

Spaleck ActiveClean

 

De aanbakkingen zijn hardnekkig en bouwen zich snel op. Eddy Current scheiders worden hierdoor slecht gevoed waardoor hun rendement gevoelig daalt. Als gevolg gaan waardevolle metaalbestanddelen in grote hoeveelheid verloren – voor de onderneming en voor het milieu. Om dit wanbeheer tegen te werken, is het tot nu toe in de praktijk zo om de aangekoekte/ aangebakken materiaalstroom onder hoge personeelskosten handmatig met schrapers opnieuw in kleine eenheden te verwijderen. Ondanks deze inspanning, verliest de exploitant geld met elke hardnekkige klonter, omdat de daarin gebonden fijne fracties van de non ferroafscheider niet tot de massa toegevoegd worden.

De innovatieve trilgoot ActiveCLEAN biedt een zeer economische oplossing. Ze genereert een constante, niet-verstopte en niet-aangekoekte/ niet-aangebakken materiaalstroom. Bovendien neemt ze de asstroom in volle breedte op. De ActiveCLEAN constructie stelt met zijn U-vorm de materiaalstroomrichting zeker, zodat het materiaal van de non ferroafscheider constant in de geplande, optimale breedte ter beschikking gesteld wordt. Het transportoppervlak van de ActiveClean beweegt in zeer hoge frequentie waardoor het preventief actief het aankoeken van de slibmassa uitsluit. De gepatenteerde technologie houdt de slibstroom constant en zonder extra mankracht met hun trampoline-effect. In dat geval is het kleef- en aankoekmateriaal permanent losgemaakt. De deeltjes kunnen zo voor een verdere zoektocht naar waardevolle ingrediënten optimaal verwerkt worden. Volgens de fabrikant bedraagt de terugverdientijd meestal minder dan 1 jaar. Het resultaat van deze slibverwerker na meerdere maanden inzet is duidelijk: “we verwerken alles a.d.h.v. de ActiveCLEAN”.

ActiveCLEAN is naast het slib ook voor een verscheidenheid aan materiaal voorbestemd. Voor materiaaltesten is het SPALECK Test Centrum in Bocholt voor klanten en geïnteresseerden beschikbaar.