Recyclagebedrijf van de toekomst

Keller en BULK .ID bouwen samen met ARN/TOPEC aan de recyclagefabriek van de toekomst.

  

ARN Recycling verwerkt shredderafval tot herbruikbare materialen. Hiermee biedt ARN Recycling een alternatief voor het storten van shredderafval afkomstig van autowrakken.

Shredderafval

Shredderafval is het restant dat vrijkomt nadat een auto alle recyclingprocessen heeft doorlopen. De vloeistoffen en een aantal materialen worden uit de auto verwijderd, daarna gaat de auto naar de shredder. Een shredder is een installatie waarin de auto wordt vermalen, waarna de metalen worden gescheiden voor verdere verwerking. Wat overblijft is het shredderafval. Het is een mix van verschillende materialen en daardoor lastig te recycleren. Met behulp van mechanische scheidingstechnieken worden nuttige grondstoffen uit het shredderafval gehaald. Deze grondstoffen zijn breed in te zetten voor verschillende toepassingen.

Recyclingpercentage verhogen

In 2015 moet conform de wettelijke eisen in Nederland, het recyclingpercentage zijn verhoogd naar 95%. ARN Recycling maakt het mogelijk het recyclingpercentage op te krikken. De verwachting is dat in 2011 al 90% van de auto met behulp van mechanische scheidingstechnieken gerecycleerd kan worden. Door onderzoek en het continu optimaliseren van het scheidingsproces zal uiteindelijk de 95% doelstelling behaald moeten worden.

Post Shredder Technologie

ARN Recycling maakt gebruik van Post Shredder Technologie (PST). De technologie is ontwikkeld voor VW-SiCon en wordt door ARN Recycling in Nederland ingezet. Met deze technologie wordt shredderafval met mechanische scheidingstechnieken opgewerkt tot nuttige grond- en hulpstoffen. Op basis van materiaaleigenschappen zoals dichtheid, korrelgrootte, magnetisme, elektrische geleidbaarheid of optische kenmerken, worden de materialen van elkaar gescheiden. Het shredderafval wordt ruwweg in 4 fracties gescheiden: metalen, kunststoffen, vezels en een minerale fractie.

Fabriek

Om het shredderafval te recycleren, bouwt ARN Recycling een gloednieuwe fabriek in Tiel. De centrale ligging, van de fabriek in Nederland, biedt goede logistieke voordelen.

Volledig operationeel heeft de fabriek een capaciteit van 100.000 ton per jaar. Binnenkort wordt gestart met het draaien in een shift, waarbij 35.000 ton per jaar wordt verwerkt. Deze hoeveelheid komt ongeveer overeen met de jaarlijkse hoeveelheid shredderafval afkomstig van Nederlandse auto’s. De resterende capaciteit zal worden ingezet voor de verwerking van vermalen afval van andere productstromen. De engineering en projectopvolging voor de volledige fabriek werd door ARN uitbesteed aan de firma TOPEC uit Papendrecht (NL)

Scheidingstechnieken

Na een grondige voorstudie kozen Topec en ARN voor een aantal principalen van BULK .ID.

Spaleck GmbH

Spaleck is de uitverkozen leverancier voor de zeeftechniek in het PST – project bij ARN. Er worden onder andere een grofzeef (3D) en een aantal “flipflop” of “trampoline” zeven geïnstalleerd. Deze laatste zijn door hun flexibel zeefdek uitermate geschikt voor het zeven van niet homogeen en niet perfect droog materiaal en dat is nu precies typisch voor de recyclage-industrie.

TrennSo-Technik GmbH

TrennSo Technik is de preferentiële partner geworden voor de scheidingstechnieken op basis van lucht. Naast een aantal zichtsystemen worden ook een aantal luchttafels gebouwd. Hierbij worden fracties gescheiden op basis van fluïdisering door lucht.

Milieu en Arbeidsomstandigheden

Bij elke scheidingstrap en rond alle interne processen ontstaat een grote stofoverlast. Na grondige studie en evaluatie van de beschikbare technologieën werd Keller Lufttechnik Benelux gekozen als partner voor de ontstoffingsinstallatie. De belangrijkste factoren in deze keuze waren:

• ervaring in deze sector

• volledige conformiteit met ATEX voorschriften

• all-in oplossingen, inclusief stofafvoer

• geschikt concept voor variabel stofaanbod, gaande van stof over vezels tot plastiekfracties

• perfecte prijs/kwaliteitsverhouding door het kiezen van de geschikte techniek

Als technische oplossing is gekozen voor een centrale ontstoffingsfilter met een capaciteit van 200.000 m³/u. De filter wordt beveiligd tegen brand door een vonkendetectie- en blussysteem. Daarenboven zijn alle beveiligingen toegevoegd om een volledig ATEX – conformiteit te bekomen. Tenslotte heeft Keller een ingenieuze stofafvoer ontworpen, die zorgt voor een directe belading van het stof in afvoercontainers. Dit, zonder tussenopslag om storingen en extra stofoverlast te vermijden. Ook dit stofafvoersysteem is vanzelfsprekend volledig conform ATEX gebouwd. Daarnaast verzorgde Keller de nodige assistentie bij het bepalen van de ontstoffingspunten, de noodzakelijke luchtdebieten en de geometrie van de stofkappen. Tenslotte levert Keller ook alle pneumatische transporten die nodig zijn om de materiaalfracties tussen de verschillende machines te transporteren. Kortom, vanaf de stofbron tot in de stofcontainer loopt alles via de door Keller uitgekiende oplossing.