Onderhoudsvrije trilgoot in bodemas recycling

Wie bodemas verwerkt, kent het probleem zeker. Meerdere keren per dag moeten trilgoten manueel gereinigd worden om aanbakkingen tegen te gaan. Bodemas is namelijk vochtig en klevend.

Fijne bodemas is vochtig en klevend

Fijne bodemas zorgt al snel voor problemen bij trilgoten die scheidingsmachines, zoals een Eddy Current, voeden. En nog belangrijker is dat aanbakkingen de werking van de Eddy Current sterk benadelen.

Aanbakkingen zorgen voor rendementsverlies op Eddy Current Scheiders.

Dit is nu verleden tijd. BULK .ID heeft met succes en samen met Spaleck een trilgoot ontwikkeld die nagenoeg onderhoudsvrij werkt.

Hier worden dus enorme onderhoudskosten gespaard waardoor de investering al na 1 jaar kan terug verdiend zijn.

Bij één klant is een trilgoot reeds 8 maand in werking zonder ook maar één keer te reinigen. Dit is duidelijk revolutionair.

Spaleck Active Clean trilgoot in productie

Voordelen van de Spaleck Active-Clean trilgoot:

  1. Betere non ferro kwaliteit
  2. Nagenoeg onderhoudsvrij
  3. Sterke reductie reinigingskost
  4. Sterke verhoging van de productie tijd
  5. Betere non ferro kwaliteit

Contacteer één van onze specialisten ter zake en laat u overtuigen.

Wist u dat u ons ook gerust kan contacteren om uw Eddy Current scheider optimaal te laten renderen?