Lybover group voorziet biokrachtcentrale, A&S Energie van volledige recyclagelijn

A&S Energie n.v. is een biokrachtcentrale, gelegen langs het kanaal Roeselare- Ooigem. De biokrachtcentrale verwerkt jaarlijks 180.000 ton niet –recycleerbaar afvalhout tot groene stroom. Sinds kort hebben ze ook een uitbreiding gedaan op de bestaande recyclagelijn waarbij ze door middel van Steinert installaties verschillende fracties zoals zuivere ferro, onzuivere ferro, non ferro en restmetalen gaan scheiden.

Werking biokrachtcentrale

Het proces in de biokrachtcentrale, die jaarlijks 190 GWh produceert, omvat verschillende productiestappen: niet-recycleerbaar houtafval kan niet meer worden ingezet als grondstof voor de productie van bv. spaanderplaten, en kan dus enkel nog energetisch gevaloriseerd worden. In een eerste stap worden alle inerte materialen gescheiden van het niet-recycleerbaar afvalhout. Op deze manier wordt de goede werking van de biokrachtcentrale gegarandeerd omdat deze stoorstoffen niet meer aanwezig zijn in de brandstof. Daarna wordt het niet-recycleerbaar houtafval verbrand in de stoomketel. Het houtafval wordt omgezet in warmte, rookgassen en assen. Met de warmte die vrijkomt bij de verbranding wordt stoom onder hoge druk gegenereerd. Deze stoom ontspant over de stoomturbine waardoor de generator wordt aangedreven en groene stroom wordt opgewekt. De missie van A&S is om op een duurzame manier en met onzuivere ferro wordt gescheiden door een in de transportband ingebouwde Steinert magneettrommel met zeer sterke magneten. De metalen blijven aan de band hangen en worden op deze manier gescheiden uit de reststroom. Via de Steinert Eddy Current halen ze nog de non ferro, zoals koper en aluminium, uit de stroom om tot slot via de inductieve sensormachine te passeren. In de reststroom worden de restmetalen (bv. inox) gedetecteerd en worden deze met perslucht uitgeschoten. Deze afgescheiden fracties worden terug op de markt gebracht en kunnen opnieuw als grondstof worden ingezet. Verder zuiveren van bodemassen Bij de verbranding van het afvalhout ontstaan ook bodemassen. A&S Energie heeft ervoor gekozen om ook deze reststroom te reinigen. Soms zit er in het hout nog een kleine fractie glas of metaal, die dan na de verbranding in de bodemassen terechtkomt. Eerst respect voor het milieu groene stroom te produceren. Het hergebruik van materialen en het recycleren past hier ook volledig in.

Reiniging houtafval met Steinert installaties

In een eerste fase verwijderen twee Steinert bovenbandmagneten het ijzer, zoals bijvoorbeeld nagels uit het houtafval. In een tweede fase gaat een windsifter het afvalhout verder opsplitsen. Hierbij wordt het pure afvalhout naar boven geblazen en de stenen, glas en metalen vallen naar beneden. Het pure afvalhout gaat naar de verbrandingsoven. De andere materialen worden nog verder gescheiden door de nieuwe Steinert machines. Deze machines zorgen voor drie verschillende fracties en deze worden elk afzonderlijk opgevangen in containers. De zuivere ferro-metalen worden door een Steinert pick-up magneettrommel afgescheiden en opgevangen in een rode container. De onzuivere ferro wordt gescheiden door een in de transportband ingebouwde Steinert magneettrommel met zeer sterke magneten. De metalen blijven aan de band hangen en worden op deze manier gescheiden uit de reststroom. Via de Steinert Eddy Current halen ze nog de non ferro, zoals koper en aluminium, uit de stroom om tot slot via de inductieve sensormachine te passeren. In de reststroom worden de restmetalen (bv. inox) gedetecteerd en worden deze met perslucht uitgeschoten. Deze afgescheiden fracties worden terug op de markt gebracht en kunnen opnieuw als grondstof worden ingezet.

Verder zuiveren van bodemassen

Bij de verbranding van het afvalhout ontstaan ook bodemassen. A&S Energie heeft ervoor gekozen om ook deze reststroom te reinigen. Soms zit er in het hout nog een kleine fractie glas of metaal, die dan na de verbranding in de bodemassen terecht komt. Eerst gaan de verbrandingsassen naar een Steinert Pick-up magneet waarbij het ferro afgescheiden wordt. Daarna gaat de reststroom naar een magneettrommel om de onzuivere ferro af te scheiden en ten slotte naar de Eddy Current om het koper en aluminium af te scheiden. Daarna is er enkel nog een reststroom met stenen en glas. Deze reststroom wordt ook volledig gerecycleerd in de bouwsector