ESF investeert in onze toekomst!

Met behulp van het ESF kunnen wij in de periode van 2017 – 2019 investeren in de kennis en in de verdere ontwikkeling van de vaardigheden van onze medewerkers. Ontwikkeling kadert voor onze bedrijven in de bedrijfswaarden en is een belangrijk speerpunt binnen de organisatie.

Het ESF investeert samen met Vlaanderen en Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen. Vernieuwende projecten worden opgezet om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. De komende 18 maanden kan onze bedrijvengroep beroep doen op deze Vlaamse en Europese subsidies.

Dit voor twee projecten: Project 7213: Additionele Opleidingen en Project 7214: Duurzaam loopbaanbeleid

Voor beide projecten is er financiële steun van het ESF.