Centre Terre et Pierre investeert in BULK .ID installaties om recyclagetechnieken te vernieuwen en te verbeteren.

CTP en BULK .ID werken samen aan nieuwe recyclagetechnieken voor de toekomst.

Centre Terre et Pierre zoekt als toonaangevend onderzoeksbureau continue naar nieuwe recyclagetechnieken om afval te verwerken en het een tweede leven te geven als grondstof.  CTP is gespecialiseerd in drie domeinen: minerale processing, recyclage en materialen.  Om nieuwe recyclagetechnieken te ontdekken moeten ze beschikken over de laatste nieuwe installaties  die polyvalent zijn en maw inzetbaar zijn voor verschillende doeleinden. Het is in deze optiek dat ze geïnvesteerd hebben in 3 nieuwe installaties van BULK .ID namelijk een Spaleck Flip Flop zeef, Steinert trommelzeef, Steinert sensorscheider en TrennSo  windsifter.

CTP is opgericht in 1997 en gevestigd in de op de één na oudste stad van België namelijk in Doornik.
Hun doel was in eerste instantie onderzoek verrichten in functie van de winningsindustrie, maar intussen hebben ze hun werkterrein fors uitgebreid naar de recyclage-industrie. 90% van hun activiteit bestaat uit het ontwikkelen van nieuwe processen om materialen met een negatieve waarde, waar men moet voor betalen om ze te lozen, om te zetten in  herbruikbare producten. In samenwerking met  industriële bedrijven en publieke instanties zoeken ze naar oplossingen voor het behandelen, recycleren en waarderen van solide grondstoffen, afval en industriële afvalproducten.

Vanuit die optiek was de vraag gekomen om de toegevoegde waarde van plastiek uit harde kunststof te zoeken in containerparken.

 Het uitwerken van een project duurt tussen de 1 à 5 jaar en doorloopt 3 fasen:

  • Onderzoeken en analyseren van de karakteristieken: de waarde van het beginproduct wordt ingeschat en vergeleken met de waarde van het eindproduct.
  • Het product testen in het laboratorium
  • Het product testen in de pilot omgeving

BULK .ID werkt mee aan Technopoly

CTP is op zoek gegaan naar een nieuwe techniek om de kunststof in het afval (bv. pet flessen,…) maximaal te recycleren. De eerste stap in het proces was de plastiek scheiden van het andere afval. Dit gebeurde met de Trennso Technik  windsifter en luchttafel. In een tweede stap werd het afval verder gereinigd met een magneettrommel van Steinert. Deze magneettrommel werd speciaal op maat gemaakt van dit project. In een derde stap moesten de verschillende soorten kunststof, zoals polypropyleen en polyethyleen van elkaar gescheiden worden.  Dit gebeurde aan de hand van een Steinert sensorscheider. Met infrarood werden de verschillende soorten plastiek gescheiden. In stap vier worden de kunststoffen chemisch ontleed en verkrijgt men composiet. Op deze manier kunnen ze langer gerecycleerd worden dan dat men bijvoorbeeld bloempotten van de kunststof zou maken en ze daarna niet meer kan herrecycleren. Composiet is een kunststof die versterkende vezels bevat zoals carbon of glasvezel. Met die composiet kan men bijvoorbeeld bruggen, opslagsilo’s, rompen van vliegtuigen en schepen, … maken.

Polyvalente BULK .ID installaties

Om dit project te realiseren ging CTP op zoek naar scheidingsinstallaties die voldeden aan alle gevraagde technische eigenschappen, die prijs/kwaliteit het beste waren en polyvalent (zeer flexibel) inzetbaar zijn, zodat ze ook voor andere projecten – doeleinden nog ingezet kunnen worden.  Enkel  de BULK .ID installaties konden aan deze  3 voorwaarden voldoen en dus was de keuze voor CTP ook snel gemaakt.

Steinert

De Steinert trommelmagneet moest als specifieke technische eigenschap extreem magnetisch zijn aangezien afval soms zeer moeilijke materialen kan bevatten om te scheiden. Hiervoor voorzag Steinert een neodymium magneet (= zeer sterke magneet).  Daarnaast mocht de trommel maximaal 700 mm lang zijn en de installatie 3000mm  x 3000 mm aangezien ze in een pilot productiefase ingezet wordt in plaats van in een productieruimte. CTP beschikt over een pilot hal van 3400m² waar verschillende installaties in gestockeerd staan en naargelang het project ingeschakeld worden. 

ctp-steinert

TrennSo Technik

De TrennSo Technik luchttafel en windsifter moest voldoen aan de eis dat elk materiaal ermee getest kan worden en het zeer goed afgesteld kan worden.

ctp-trennso

Spaleck

Daarnaast heeft CTP een Spaleck flip flow zeef aangekocht voor een ander project, die ook aan  verschillende eisen moest voldoen. Spaleck leverde de kleinste zeef die beschikbaar was in de standaard maten. De zeef moest ook voorzien zijn van 12 verschillende soorten zeefmatten, die zeer gemakkelijk te vervangen zijn. Zodat er verschillende producten op getest kunnen worden. Daarnaast was de dynamische aanpassing van de grootte van de trilling slag van de zeef ook een vereiste.

De flip flow zeef bestaat uit een 2-dekzeef waar bovenaan de grote materiaalfracties worden gescheiden en onderaan de kleinere fracties. De Spaleck zeef bestaat uit een dynamisch frame, een vast frame en de zeefmatten. Door  de relatieve beweging van beide frames ten opzichte van elkaar, bewerkstelligt een zogenaamd “trampoline- effect van de zeefmatten. Dit heeft als voordeel dat het product niet blijft kleven aan de matten en er hoge versnellingskracht tot wel 50g op de zeefmatten mogelijk is.

De toekomst

Centre Terre en Pierre gaat nu al op zoek naar toekomstig afval, namelijk afval met een hoge toegevoegde waarde. Want binnen 10 jaar zal afval een groot probleem vormen en zal het opgelost moeten worden.

ctp-spaleck

“De samenwerking met BULK .ID is perfect verlopen. Samen hebben we naar de beste oplossing gezocht voor ons probleem en hebben we de meest polyvalente installaties gezocht die zo weinig mogelijk plaats innamen. De opleiding voor het gebruik van de machines was zeer interessant en goed gegeven.”zegt Dhr. Grymonprez, Responsable Département Etudes et Essais de CTP.