BULK .ID bouwt nieuwe sorteerlijn voor het scheiden van metalen.

Metaltech investeerde in een vaste installatie voor het sorteren van metalen en bouwde samen met BULK .ID een Turn-Key sorteerlijn.

Artois Métaux wenste zijn sorteerproces te optimaliseren.

Artois Métaux wilde de terugwinning van restmetalen afkomstig uit hun shredder installatie optimaliseren. Eind 2014 heeft het bedrijf Artois Métaux ,gerund door de familie LAVARDE, zich beraad over de verschillende mogelijkheden om de prestaties van hun proces te verbeteren. Hun eerste doelstelling was om meer ijzer, Non Ferro, roestvrij staal en elektrische kabels uit de materiaalstroom te winnen. Artois Métaux benaderde hiervoor BULK .ID om de verschillende mogelijkheden voor optimalisatie te bestuderen. BULK .ID organiseerde verschillende testen bij haar leveranciers om de geschiktste machines te kunnen selecteren. Deze installaties moesten beantwoorden aan de doelstellingen en wensen van Artois Métaux. De testen werden uitgevoerd bij Spaleck en Steinert. Tijdens deze verschillende testen werd er vastgesteld dat nagenoeg alle restmetalen door de Steinert machines werden uitgesorteerd, vooral in de fijne fractie. Op het einde van het onderzoek ontving Artois Métaux een uitgebreid onderzoeksrapport.

Metaltech

Aan de hand van het onderzoeksrapport heeft Métaltech, dochteronderneming van Artois Métaux, besloten om te investeren in 2 afzonderlijke sorteerlijnen:

• 1 geautomatiseerde lijn voor de fijne zeeffracties

• 1 geautomatiseerde lijn voor de middelgrote zeeffracties

De te grote fracties worden opnieuw verwerkt of manueel gesorteerd. Tijdens de testperiode werden er verschillende overlegmomenten georganiseerd in zowel de kantoren van BULK .ID, de testcentra van de leveranciers van BULK .ID als op de toekomstige locatie van de installatie, namelijk Crespin, Frankrijk. Hierdoor is er een wederzijds vertrouwen opgebouwd tussen de twee bedrijven. Aansluitend op de testen en de nabesprekingen heeft Metaltech beslist de algemene verantwoordelijkheid van het project in handen te geven van BULK. ID.

Een performante installatie

De sorteerlijn voor de midden fractie bestaat uit een hopper en een speciale 3D zeef van het merk Spaleck om het materiaal in drie afzonderlijke fracties te zeven. Het speciaal ontwikkelde 3D zeefdek vermijdt dat langere delen kunnen blijven haken of door het zeefdek bij de fijne fractie terecht komen. De sorteerlijn heeft een capaciteit van 3 ton per uur.  De midden fractie wordt in volgende stappen gereinigd:

1. Een ontijzering met behulp van diverse magneetsystemen van het merk Steinert.

2. Scheiding van non ferrometalen door een Steinert excentrische Eddy Current.

3. Scheiding van roestvast staal en kabels door middel van een sensor gestuurde scheider van Steinert met speciaal ontwikkelde sensor.

De fijne fractie wordt afzonderlijk behandeld. De lijn is samengesteld uit:

1. Een invoerhopper met elevator.

2. De “FINESMASTER” van Steinert die bestaat uit een dubbele magneetstap, gevolgd door een hoog frequente excentrische 4T Eddy Current van Steinert die de fijnste non ferrometalen uitsorteert.

In januari 2016 werd de scheidings-installatie opgestart. Ze verwerkt zowel materialen afkomstig van de site Artois Métaux , Saint-Jean-Laurent-Blangy als materiaalstromen afkomstig uit andere locaties. Na analyses van het verwerkte restmateriaal is vastgesteld dat een terugwinning van hoger dan 99% wordt bereikt met de BULK .ID sorteerlijn.

Een uitvoering van zeer hoge kwaliteit

Voor Turn-Key projecten werkt BULK .ID samen met haar zusterbedrijven en/of met haar partners voor de levering van de scheidingsapparatuur. Zoals hierboven vermeld, werd de scheidingsapparatuur (zeef, magnetische scheiding, scheiding door inductie enz) en opslag buffer (hoppers) geleverd door onze leveranciers.

De randapparaten en andere stukken werden geleverd door de zusterbedrijven van BULK .ID:

MOTOGROUP zorgde voor de transportbanden.

HAFIBO maakte de draagstructuren en toegangstrappen naar de machines. De opbouw van structuren werd uitgevoerd volgens de EN norm 1090.

KELLER France leverde de ontstoffingsinstallatie van de verwerkingslijn voor de fijne fractie.

HAFITECH was verantwoordelijk voor de montage van de installatie.

BULK .ID nam de engineering, de planning en het algemene beheer van het project voor haar rekening.

De exclusieve samenwerking tussen de verschillende bedrijven van de groep Lybover heeft als voordeel dat de uitvoering van bouwwerken, de planning van de productie en montage volledig in eigen beheer gebeuren en op elkaar afgestemd zijn. Daardoor is een installatie van hoge kwaliteit en CE-gecertificeerd geleverd met inachtneming van de overeengekomen leveringstermijn. Naast het algemene beheer van de projecten garandeert BULK .ID ook service aan de verkochte installaties door het aanbieden van originele wisselstukken alsook preventief en curatief onderhoud.

We hebben samengewerkt met BULK .ID om meerwaarde uit ons restafval te creëren. BULK .ID bouwde hiervoor een Turnkey sorteerlijn. De uitdaging voor bedrijven, en in het bijzonder bij recyclagebedrijven, die proberen hun productieproces te optimaliseren, is dat de kwaliteit steeds moet verbeteren en terzelfdertijd de scheidingsgraad zo hoog mogelijk moet zijn. Dankzij de samenwerking met BULK .ID en hun uitgebreide ervaring hebben wij ons restafval kunnen opwaarderen en kunnen we nu werken op andere ontwikkelingen in andere types materiaalstromen. “Ons doel is namelijk meer en beter sorteren”. aldus Cedric Lavarde, Bestuurder Metaltech