Stockage, logistiek, aanvoer en afvoer van bulkgoederen

Met Schade Lagertechnik, Samson Material Handling en Ibau Hamburg biedt BULK .ID u exclusieve partners die een zeer breed gamma aan stockagemiddelen leveren.

De stacker-reclaimers van Schade Lagertechnik zijn ontworpen om bulkgoederen, zoals steenkool, kalksteen, houtpellets en meststoffen aan te voeren, te stockeren en af te voeren.

Daarnaast biedt Ibau Hamburg ook een breed gamma aan stalen of betonnen silo’s voor het stockeren van cement, kalk, gips of vliegas.

Ook voor mobiele en semi-mobiele toepassingen van Samson Material Handling bent u bij BULK .ID aan het juiste adres.

Contacteer ons, we kijken graag met u hoe u uw materiaal logistiek optimaal kan stockeren.

Silo-uitdraaisystemen

In alle sectoren worden er producten getransporteerd, gestockeerd en terug getransporteerd. Het lossen van die producten uit een silo kan op diverse manieren. BULK .ID adviseert u graag het juiste type uitdraaisysteem voor zeer uiteenlopende bulkgoederen.

BULKID_Silo-uitdraaisystemen_4

Aumund Centrex lossysteem voor moeilijk vloeibare materialen

Aumund Fördertechnik gebruikt voor de moeilijk vloeibare bulkgoederen de Centrex®. Hij bestaat in diverse uitvoeren naargelang de taak die hij moet uitvoeren. Een ruimarm zorgt ervoor dat moeilijk vloeibare producten in een constant debiet uit de silo of stockagehall worden gehaald.

BULKID_Silo-uitdraaisystemen_3

Aumund silo uitdraaisystemen voor rechthoekige silo’s

Voor cement en kalk stelt BULK .ID u de silo beluchting van IBAU voor, gecombineerd met een pneumatisch aftransport.

BULKID_Silo-uitdraaisystemen_2

Aumund Centrex uitdraaiarm

Zanderige producten worden dan weer met de Spaleck extractiegoten uit silo’s gehaald.

BULKID_Silo-uitdraaisystemen

Aumund Centrex silo uitdraaisysteem voor grote silo diameters

Stacker-reclaimers

Schade Lagertechnik is een van de wereldspelers als het gaat om stockage, blending en reclaimen van granulaten. Naast kolen, toeslagstoffen voor cement, kalk en glasproductie zijn hernieuwbare producten zoals houtpellets en meststoffen ook perfect door deze machines te stockeren.

BULKID_Stacker-reclaimers_2

Schade Lagertechnik Stacker-reclaimer in half portaal uitvoering

Belangrijk hierbij is dat het mengen of ontmengen van het product perfect gebeurt volgens uw wensen.

Oudere types of machines van een ander merk kunnen perfect naar de Schade Lagertechnik standaard worden omgebouwd.

Contacteer vrijblijvend onze service afdeling.

Stackers stormajor en boomfeeder

BULKID_Stackers stormajor en boomfeeder

Samson Material Handling stormajor

Wie mobiel of semi-mobiel granulaten wil stockeren, kan perfect de Samson Material Handling stormajor of boomfeeder inzetten. De basis is hetzelfde nl. een stockageband die manueel of voorgeprogrammeerd bulkgoederen op tas stockeert. De onderbouw bestaat uit wielen of rupsbanden.

BULKID_Stackers stormajor en boomfeeder

Samson Material Handling mobiele boomfeeder op rupsbanden