Engineering

Engineering van systemen voor scheiden & transporteren

Ook voor engineering opdrachten bent u bij Lybover RECYCLING (BULK .ID) aan het juiste adres. Een team van projectingenieurs staat hiervoor ter beschikking.

BULKID_engineering

3D beeld gerealiseerde recycling lijn

Contacteer onze projectingenieurs

Via een kennismakingsgesprek en een duidelijke definiëring van de vraag, wordt een dossier opgesteld dat voldoet aan uw wensen. Dit kan gaan van een haalbaarheidsstudie, CAPEX-dossier tot het specifiek engineeren van een concreet project. U kiest zelf hoever u hierin wil gaan.

 

BULKID_Turn-Key_Engineering

3D beeld gerealiseerde zeeflijn op een automobiel shredder

Alle Lybover RECYCLING (BULK .ID) turnkey installaties worden bij het ontwerp volledig in 3D uitgetekend. Dit zorgt ervoor dat de klant als het ware virtueel door de installatie kan wandelen. Hiermee borgen we dat de klant een concept krijgt volledig op maat.

BULK .ID_Engineering_Recycling

Alle installaties worden in 3D uitgetekend.

Als er nieuwe machines in een bestaand proces moeten worden ingebouwd, is het opmeten van de bestaande installatie van essentieel belang. Lybover RECYCLING (BULK .ID) zet volop in op 3D-scanning. Miljoenen punten worden met een speciale camera opgemeten en in kaart gebracht. De nieuwe machine kan zo eenvoudig worden geïntegreerd in een bestaande installatie.

BULK .ID_REcycling_Engineering

Van concept tot realisatie. Stangenzeef geïntegreerd in een bestaand proces.